Watergewenning: Zeehondjes

Voor wie: jongens en meisjes vanaf 4 à 5 jaar.

Hoofddoelstelling: de watervrees overwinnen.

Nevendoelstellingen:

  • kunnen ontspannen in het water spelen.
  • hoofd onder water durven houden.
  • evenwicht leren behouden in het water.
  • leren kijken onder water.
  • onder water, water in de mond nemen.
  • leren lopen in het water zonder hulpmiddelen.
  • leren in het water springen.
  • aanleren beenbewegingen schoolslag op het droge en in het water.

Wanneer: iedere zaterdagvoormiddag van 9u00 tot 9u45 of van 9u45 tot 10u30.

Waar: in de zone van het zwembad die afgebakend is, speciaal voor de zwemmers die nog niet of nauwelijks kunnen zwemmen.

Lidgeld: 150 euro/jaar (inschrijven gedurende het volledige jaar mogelijk).
Omwille van het grote succes van onze zwemschool zijn wij genoodzaakt om met een wachtlijst te werken. Indien interesse gelieve contact met ons op te nemen.

Lesgeefsters: Elien De Soete, Britt Verstraete, Febe Dornez, Marie De Backer.