Watergewenning: Zeehondjes

Voor wie: jongens en meisjes vanaf 4 à 5 jaar.

Hoofddoelstelling: de watervrees overwinnen.

Nevendoelstellingen:

  • kunnen ontspannen in het water spelen.
  • hoofd onder water durven houden.
  • evenwicht leren behouden in het water.
  • leren kijken onder water.
  • onder water, water in de mond nemen.
  • leren lopen in het water zonder hulpmiddelen.
  • leren in het water springen.
  • aanleren beenbewegingen schoolslag op het droge en in het water.

Wanneer: iedere zaterdagvoormiddag van 9u00 tot 9u45 of van 9u45 tot 10u30.

Waar: in de zone van het zwembad die afgebakend is, speciaal voor de zwemmers die nog niet of nauwelijks kunnen zwemmen.

Lidgeld: 130 euro/jaar (inschrijven gedurende het volledige jaar mogelijk).