Initiatie: Pinguïns

Voor wie: jongens en meisjes vanaf 4 à 5 jaar die de watervrees overwonnen hebben.

Hoofddoelstellingen: vast evenwicht kunnen behouden en kunnen drijven.

Nevendoelstellingen:

  • vast evenwicht in het water leren behouden.
  • beginnen leren drijven met hulpmiddel (plankje, vlotter, persoon).
  • alleen leren drijven.
  • leren drijven met hoofd onder water.
  • leren uitblazen onder water.
  • kunnen “pijlen “ door een koepel.
  • voorwerp van op de grond boven water brengen.
  • aanleren beenbewegingen schoolslag aan de rand en in het water.
  • aanleren armbewegingen schoolslag op het droge en in het water met blokjes.
  • aanleren benen rugslag.

Wanneer: iedere zaterdagvoormiddag van 9u00 tot 9u45 of van 9u45 tot 10u30.

Waar: in de zone van het zwembad die afgebakend is, speciaal voor de zwemmers die nog niet of nauwelijks kunnen zwemmen.

Lidgeld: 130 euro/jaar (inschrijven gedurende het volledige jaar mogelijk).