Goed gevorderden: Waterduivels

Voor wie: jongens en meisjes die de eerste V groepen doorgemaakt hebben en dus 100m schoolslag en 50m vrije slag kunnen zwemmen.

Hoofddoelstellingen:

 • techniek schoolslag en vrije slag bijschaven.
 • volledig aanleren van de rugslag.
 • volgende afstanden kunnen zwemmen: 100m schoolslag, 50m vrije slag en 25m rugslag.

Nevendoelstellingen:

 • vervolmaking schoolslag en vrije slag.
 • vervolmaking keerpunt schoolslag.
 • aanleren vrije slag ademhaling om de 3 slagen (met zoomers en vlotter).
 • aanleren vrije slag met 6-takt benen.
 • aanleren van tuimelkeerpunt van vrije slag.
 • opdrijven van de afstand.
 • verbetering benen rugslag.
 • aanleren armbeweging rugslag.
 • aanleren keerpunt rugslag.
 • vervolmaking duiksprong via boord, startblok.
 • aanleren om een breedte onder water te zwemmen.
 • initiatie vlinderslag benen (zwemvliezen, vlotter, muur en plankje).
 • drijven / pijlen / stuwen na drijven: aquatische ademhaling en evenwicht.

Wanneer: iedere zaterdagvoormiddag van 9u00 h tot 9u45 of van 9u45 tot 10u30.

Waar: in het diepste gedeelte van het zwembad, juist naast groep V.

Lidgeld: 130 euro/jaar (inschrijven gedurende het volledige jaar mogelijk).