Limiettijden

Elk kalenderjaar kan een zwemmer limiettijden behalen die als prestatietijden kunnen erkend worden. Voor de VZF zijn dit de A-limieten en voor de KBZB zijn dit Haaien.

A-LIMIETEN
Vanaf 1 januari 2014 gelden volgende regels voor de A-limiet:
•De beste absolute tijd, gezwommen in een 25m of 50m bad, is bepalend voor de A-limiet.
•Een zwemmer die de A-limieten voor zijn leeftijd op een bepaalde afstand en stijl zwemt, behoudt de A-limiet tot het einde van het kalenderjaar.
•Een zwemmer die op 01 januari als absolute besttijd (gezwommen tijdens het vorige kalenderjaar) voor een bepaalde afstand en stijl, een tijd heeft onder de A-limiet van zijn nieuw leeftijdsjaar, behoudt deze A-limiet tot het einde van het jaar.
•De limiettijden zijn per leeftijdsjaar vastgelegd. Voor zwemmers van 19 jaar en ouder (open categorie) gelden de limieten van de 19-jarigen. Voor de open categorie blijven de gezwommen A-limieten gedurende 2 jaar gelden.
•Zwemmers van 11 tot en met 14 jaar krijgen voor het behalen van hun eerste A-limiet van het jaar een gadget: een Loodsvisje. Dit zal na de allerlaatste wedstrijd van dat kalenderjaar worden toegestuurd naar de desbetreffende club.
•Het realiseren van de A-limiet geeft een zwemmer startrecht op wedstrijden voorbehouden voor zwemmers met A-limieten, en dit voor de nummers waarvoor de limiet behaald werd.
•Een zwemmer die een A-limiet behaald heeft vóór de inschrijfdatum van een B- wedstrijd mag enkel ingeschreven worden op de nummers waarvoor hij geen A-limiet heeft.
•Een zwemmer die een A-limiet behaald heeft na de inschrijfdatum van een B- wedstrijd mag aan die nummers waarop de A-limiet na inschrijfdatum werd behaald nog wel deelnemen.
Download de limiettijden 2020: 25m bad.
Download de limiettijden 2020: 50m bad.

ADMINISTRATIE
•Het bijhouden en registreren van de A-limieten gebeurt door de Vlaamse Zwemfederatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de officiële resultaten op www.swimrankings.net.
•A-tijden, gezwommen op wedstrijden waarvan de organisator, wegens nalatigheid,  de uitslag NIET doorstuurt komen dus NIET in aanmerking voor erkenning als A-limiet. Het is dus heel belangrijk dat de organisatoren van wedstrijden hun resultaten correct en tijdig doorsturen naar het portaal.
•Opgelet! Bij deelname aan buitenlandse wedstrijden: wordt er een A-limiet gezwommen op een buitenlandse wedstrijd die in Swimrankings staat, stuur dan een mail naar pascale@zwemfed.be met vermelding van datum, plaats en naam van de wedstrijd.
•Staat deze wedstrijd echter NIET op swimrankings, dan worden de gezwommen tijden niet mee in beschouwing genomen. Deze tijden komen immers ook niet in de nationale rankings.
•De lijst met A-limieten wordt regelmatig geüpdatet en op de VZF website gepubliceerd.

HAAIEN
Haaien worden toegekend door de KBZB. Zie www.belswim.be.
Download de limiettijden 2020.