Bijscholing lesgevers: zaterdag 10 oktober 2020.

Deze workshop werd gegeven door Silke Plaetinck en richtte zich vooral tot lesgevers van kinderen tussen 4 en 8 jaar. De workshop was opgebouwd rond de 5 basisvaardigheden in het zwemmen: evenwicht, stroomlijnen, stuwen met de armen, stuwen met de benen en (aquatisch) ademen.

Deze bijscholing vond volledig coronaproof plaats op zaterdag 10 oktober 2020 in Sporthal De Ponte (Sportlaan 3, 8700 Tielt) en dit van 9 tot 12 uur. (Zwemkledij meebrengen was niet nodig, want we gingen van deze keer 't water niet in.)

Het inschrijvingsgeld bedroeg €  20 per persoon, of € 15 per persoon indien de persoon opgenomen is in de lijst van Permanent Gevormde Lesgevers / Trainers.

Inschrijvingen dienden te gebeuren bij Lien Hellebuyck.

De deelnemers kregen intussen de powerpointvoorstelling doorgemaild van Lien. En ze kregen ook nog een deelname attest van de VZF via mail.