Bijscholing lesgevers

Op zaterdag 4 april 2020 kunnen alle geïnteresseerde lesgevers een bijscholing volgen in Tielt.

Deze workshop wordt gegeven door Silke Plaetinck en richt zich vooral tot lesgevers van kinderen tussen 4 en 8 jaar. De workshop is opgebouwd rond de 5 basisvaardigheden in het zwemmen: evenwicht, stroomlijnen, stuwen met de armen, stuwen met de benen en (aquatisch) ademen.

Deze bijscholing vindt plaats in Sporthal De Ponte (Sportlaan 3, 8700 Tielt) en dit van 9 tot 12 uur. (Zwemkledij meebrengen is niet nodig, want we gaan van deze keer 't water niet in.)

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 20 per persoon, of € 15 per persoon indien de persoon opgenomen is in de lijst van Permanent Gevormde Lesgevers/Trainers.

Inschrijvingen dienen te gebeuren bij Lien Hellebuyck, liefst zo snel mogelijk en uiterlijk tegen 28 maart 2020. Gelieve je naam, club en telefoonnummer door te sturen. Indien je na 5 dagen géén bevestiging gekregen hebt gelieve je mail opnieuw te sturen en/of telefonisch contact op te nemen met Lien op het nummer 0475 81 19 43.

De gegevens die worden verzameld worden enkel gebruikt voor de organisatie en opvolging van de nascholing. Deze gegevens worden gedeeld met de VZF.
Na afloop van deze bijscholing zullen de deelnemers een deelname attest van de VZF ontvangen via mail.

OMWILLE VAN DE CORONA-SITUATIE WORDT DEZE BIJSCHOLNG VERZET NAAR EEN MOMENTEEL NOG NADER TE BEPALEN DATUM IN HET NAJAAR !!!