Zwemclub Tieltse Zeeduivels

In het voorjaar van 2000 werd ZTZ, Zwemclub Tieltse Zeeduivels, gesticht.

We richten ons tot vier verschillende doelgroepen:

  • Recreatief zwemmen voor volwassenen: we hebben een 100-tal actieve leden.
  • Zwemschool op zaterdagvoormiddag: wekelijks volgen een 200-tal kinderen onze lessen.
  • Pre-Competitie: op woens-, vrij- en zaterdag proberen we enthousiastelingen klaar te stomen voor de echte competitie.
  • Competitie: afhankelijk van de groep (Provinciaal, Vlaams, Nationaal) waarin onze competitiezwemmers zitten trainen zij 5 tot 10 keer per week.

Bij deze wenst het ZTZ-bestuur jullie veel surfplezier toe op onze website!

Beste zwemmers en ouders,

Vanaf dit jaar rekenen we 't lidgeld aan in september en niet meer in januari zoals voorheen.

Lidgeld seizoen 2021-2022:
- zwemschool zaterdag: € 150
- précompetitie (woens-, vrij- & zaterdag): € 200
- competitie: € 250

Het lidgeld kan contant betaald worden op zaterdag 4/9, 11/9, 18/9 en 25/9. De kidkaart wordt dan onmiddellijk meegegeven.
Betalen kan ook via overschrijving op rekeningnummer BE09 3850 5903 3657. Vermeld dan aub de naam van het lid. Nadat het lidgeld op de rekening van ZTZ staat kan de lidkaart afgehaald worden op bovenstaande data.
Documenten ziekenfonds kunnen ook op deze zaterdagen ingevuld worden.

We wensen iedereen veel zwemplezier toe tijdens het nieuwe seizoen!

Lees hier de gedragscode van ZTZ.
(Laatste update: 18/12/2019.)

www.zwemfed.be www.zwemfedwvl.be www.belswim.be
www.swimrankings.net www.len.eu www.fina.org
www.arenainternational.com www.arenaswimwear.be www.toptime.be
  www.swimnation.be